Szanowni Państwo, informujemy, że istnieje możliowść otrzymywania e-faktur za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, oraz inne usługi świadczone przez naszą Spółkę. Zgodę należy przesłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Można również dostarczyć do Spółki osobiście, przesłać pocztą, dać inkasentowi przy odczycie. Zgoda na e-fakturę do pobrania poniżej: 

Zgoda na otrzymywanie e-faktur

23 stycznia w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promesy, przyznającej środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Żabno. Dofinansowanie obejmie I etap kanalizacji Niecieczy, rozbudowę sieci w Żabnie, końcowy etap kanalizacji Pasieki Otfinowskiej, a także rozbudowę sieci wodociągowej
w Bobrownikach Wielkich. Kwota dotacji z Województwa Małopolskiego, jaką otrzymała nasza Spółka na realizację tych zadań to 3 379 749,00 złpromesa NS

Informujemy, że zgodnie z UCHWŁĄ NR XLIV/617/22 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno ustalono dopłatę dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”  zamieszkałych na terenie Gminy Żabno objętej taryfą zbiorowego odprowadzania ścieków realizowaną przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach wwysokości netto 1,38 zł + 8% VAT tj. 1,50 zł brutto do 1 m3 ścieków odebranych. Poniżej do pobrania treść uchwały.

Dopłata na 2023r.

Informujemy, że w związku z ogólnym wzrostem cen uległ zmianie cennik usług wywozu nieczystości ołynnych i innych usług świadczonych przez Spółkę. Aktualne ceny na naszej stronie w zakładce CENNIK.

Rada Miejska w Żabnie podjęła uchwałę nr XXII/313/2020 z dn. 10 grudnia 2020r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żabno. 

Szczegóły poniżej:

images/dopłata 2021.pdf

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie,z dnia 16 kwietnia 2021 roku, znak: KR.RZT.70.69.2021, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 12 maja 2021 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 19 maja 2021 roku.

Szczegóły poniżej:

images/taryfa 2021.pdf

LOGOTYP

Dnia 26 stycznia 2021r. została podpisana umowa na zadanie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasieka Otfinowska”.

pof (1)

por

raz

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą w/w zadania jest Zakład Instalacyjno – Budowlany SANIT – BUD s.c. Jerzy
i Andrzej Fido, ul. Nadbrzeżna 39, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Wartość zadania:  2.554.530,42 zł

Prace zostały rozpoczęte 9 lutego 2021r.

rob2 (2)

r1

r2

r3

r4

r7

 

rob2 (1)

rob4 (2)

rob4 (1)

Celem realizacji operacji  jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, poprawa stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych. Docelowo do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie 86 budynków, w efekcie czego z usług zbiorowego odprowadzania ścieków skorzysta około 250 osób.

Na chwilę obecną została wykonana część rurociągu tłocznego. Trwają prace przy budowie Zlewni nr 2. Planowany czas ukończenia inwestycji to 31 marca 2022r.

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku zostaje przywrócona w Spółce bezpośrednia obsługa klientów. Zostało wydzielone stanowisko obsługi klienta, które zapewnia bezpieczne załatwienie spraw zarówno dla klientów Spółki jak i dla pracowników. Zapraszamy więc chętnych, by przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: podpisać umowę na wywóz nieczystości płynnych, załatwienie spraw przyłącza kanalizacyjnego, spraw rozliczeń czy innych. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

Szanowni Klienci,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i Pracowników Spółki rozliczenie świadczonych usług za odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy, a  rachunki "średnie" dostarczane do skrzynek pocztowych. Stany wodomierzy można podawać telefonicznie lub mailowo. 

 

Usługi asenizacyjne będą świadczone nadal, jednak prosimy o zastosowanie następujących zaleceń:

1. Prosimy aby brama była otwarta,

2. Prosimy, aby unikać bezpośredniego kontaktu z kierowcami.

3. Potwierdzenie wywozu nie musi być podpisane, zostanie przysłane wraz z fakturą.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie,

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o informuje, że dnia 23 listopada 2017 roku została uchwalona uchwała nr XI/47/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomciach Sp. z o.o.

Informujemy, że 15 grudnia 2016 uchwałą XXII/289/16 Rady Miejskiej w Żabnie została wprowadzona dopłata w wysokości 3,03 zł brutto do każdego metra3 ścieków odprowadzanych przez I grupę taryfową - Gospodarstwa domowe. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Usługobiorcy grupy taryfowej Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 6,33 zł brutto, a zatem cena zostaje taka sama jak w 2016 roku.

Podkategorie