Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku zostaje przywrócona w Spółce bezpośrednia obsługa klientów. Zostało wydzielone stanowisko obsługi klienta, które zapewnia bezpieczne załatwienie spraw zarówno dla klientów Spółki jak i dla pracowników. Zapraszamy więc chętnych, by przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: podpisać umowę na wywóz nieczystości płynnych, załatwienie spraw przyłącza kanalizacyjnego, spraw rozliczeń czy innych. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.