Rada Miejska w Żabnie podjęła uchwałę nr XXII/313/2020 z dn. 10 grudnia 2020r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żabno. 

Szczegóły poniżej:

images/dopłata 2021.pdf