Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie zwane RODO). Wprowadzane zmiany mają na celu zunifikowanie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, przybliżamy Państwu najistotniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowego prawa.

images/ODO GPK.pdf