CENNIK USŁUG WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
obowiązujący od 1 lutego 2024r. : 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE - SZAMBA:

ŚCIEKI ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH - SZAMB - WÓZ ASENIZACYJNY O POJEMNOŚCI 5 m3
Strefy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ilość km
w jedną stronę
od GPK
0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 25,1-30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50
Cena brutto w zł
za 1 kurs
160,00 185,00 206,00 233,00 250,00 290,00 343,00 396,00 450,00 516,00

 

 

ŚCIEKI ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH - SZAMB - WÓZ ASENIZACYJNY O POJEMNOŚCI 10 m3
Strefy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ilość km
w jedną stronę
od GPK
0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 25,1-30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50
Cena brutto w zł
za 1 kurs
277,00 304,00 338,00 365,00 396,00 422,00 502,00 555,00 634,00 700,00

   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:

ŚCIEKI ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH - SZAMB - WÓZ ASENIZACYJNY O POJEMNOŚCI 5 m3
Strefy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ilość km
w jedną stronę
od GPK
0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 25,1-30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50
Cena brutto w zł
za 1 kurs
620,00 645,00 665,00 688,00 707,00 745,00 800,00 845,00 900,00 960,00

 

ŚCIEKI ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH - SZAMB - WÓZ ASENIZACYJNY O POJEMNOŚCI 10 m3
Strefy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ilość km
w jedną stronę
od GPK
0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 25,1-30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50
Cena brutto w zł
za 1 kurs
1240,00 1285,00 1330,00 1375,00 1415,00 1490,00 1594,00 1687,00 1796,00 1920,00

 

 

USŁUGI DODATKOWE
Wyszczególnienie Cena netto
Zaplombowanie wodomierza dodatkowego 55,00 zł
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem PYTON (małym) 250,00 zł za godzinę
Czyszczenie kanalizacji samochodem – urządzeniem wysokociśnieniowym WUKO (dużym) 275,00 zł za godzinę +
6,50 zł za 1 km dojazdu
Usługa kamerą inspekcyjną 200,00 zł za godzinę
   

                          
Każda świadczona przez nas usługa potwierdzona jest fakturą.
Istniej możliwość podpisania umowy o wywóz ścieków.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!