Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o informuje, że dnia 5 grudnia 2016 roku została uchwalona uchwała nr VIII/34/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomciach Sp. z o.o.

Treść uchwały w załączniku poniżej