Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Informujemy, że dnia 30 grudnia 2015 uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie została wprowadzona dopłata w wysokości 1,66 brutto do każdego metra3 ścieków odprowadzanych przez I grupę taryfową - Gospodarstwa domowe. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 6,33 zł brutto.