Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą przepisów prawnych zostały wprowadzone w życie nowe umowy
o odbiór ścieków. Umowy będą roznoszone do Państwa domów przez Inkasenta przy okazji odczytu liczników. Prosimy o zapoznanie się z nimi, uzupełnienie i podpisanie obu egzemplarzy. Podpisane przez Państwa egzemplarze zostaną od Państwa odebrane, podpisane i opieczętowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach sp. z o.o. i dostarczone z powrotem.

Wzór umowy, oraz inne dokumenty są dostępne dla Państwa w zakładce Dokumenty do pobrania

Z poważaniem

GPK. w Niedomicach Sp. z o.o.