Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Informujemy, że 4 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwałą NR XIV/49/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach sp. z o.o.