Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o informuje, że dnia 23 listopada 2017 roku została uchwalona uchwała nr XI/47/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomciach Sp. z o.o.

Treść uchwały w załączniku poniżej:

images/Uchwała XI 47 17.pdf