Informujemy, że zgodnie z UCHWŁĄ NR XLIV/617/22 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno ustalono dopłatę dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”  zamieszkałych na terenie Gminy Żabno objętej taryfą zbiorowego odprowadzania ścieków realizowaną przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach wwysokości netto 1,38 zł + 8% VAT tj. 1,50 zł brutto do 1 m3 ścieków odebranych. Poniżej do pobrania treść uchwały.

Dopłata na 2023r.