Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Informujemy, że 15 grudnia 2016 uchwałą XXII/289/16 Rady Miejskiej w Żabnie została wprowadzona dopłata w wysokości 3,03 zł brutto do każdego metra3 ścieków odprowadzanych przez I grupę taryfową - Gospodarstwa domowe. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Usługobiorcy grupy taryfowej Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 6,33 zł brutto, a zatem cena zostaje taka sama jak w 2016 roku.