Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Iformujemy, ze Uchwałą Nr XXX/408/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 grudnia 2013r. została wprowadzona dopłata do każdego metra3 ścieków. Dopłata ta dotyczy I grupy taryfowej - Gospodarstw Domowych i wynosi 2,40 brutto do każdego metra3 ścieków. W związku z tym ostateczna cena jaką płącą Godpodarstwa domowe za 1 m3 ścieków to 5,46 zł brutto.