Deklaracja dostępności Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w Niedomicach Sp. z o.o.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KANALIZACYJNE W NIEDOMICACH SP. Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w Niedomicach Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Informacje, które można zamieścić w formie tekstu zamieszczone są na obrazie
 • Strona nie posiada tłumacza języka migowego
 • Brak widocznego fokusu dla każdego odnośnika na stronie
 • Strona internetowa posiada drobne błędy wynikające z użytej technologii

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Ryndak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 505416808

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa kanalizacyjnego w Niedomicach Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 146575028

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wjazd na ogrodzony teren spółki usytuowany jest od asfaltowej ul. Kolejowej. Siedziba Spółki przy ul. Kolejowej 10 jako obiekt jest budynkiem parterowym. Biuro Obsługi Klienta usytuowane jest w pomieszczeniu przy drzwiach wejściowych, drzwi posiadają szerokość umożliwiającą wjazd i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na ciągach komunikacyjnych nie występują żadne progi, uskoki, co ułatwia przemieszczanie się. Spółka posiada wybrukowany parking, na którym jest wiele miejsc parkingowych. Powyższe pozwala na kompleksowe załatwienie spraw w Spółce.