Zatwierdzono taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno na okres 3 lat

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.),...

Nowy cennik usług świadczonych przez Spółkę.

Informujemy, że Uchwałą Zarządu nr 2/2024 z dn. 29.01.2024r. został wprowadzony nowy cennik usług świadczonych przez Spółkę. Cennik od 1 lutego 2024r

images/ikony_biale/wodomiaerz.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/wodomiaerz.png?width=150&height=150

Podaj stan licznika online

images/ikony_biale/efaktura.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/efaktura.png?width=150&height=150

Włączenie e-Faktury

images/ikony_biale/cennik.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/cennik.png?width=150&height=150

Aktualny cennik

images/ikony_biale/dopobrania.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/dopobrania.png?width=150&height=150

Dokumenty do pobrania

images/ikony_biale/dostepnosc.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/dostepnosc.png?width=150&height=150

Deklaracja dostępności

images/ikony_biale/polityka1.png#joomlaImage://local-images/ikony_biale/polityka1.png?width=150&height=150

Polityka prywatności

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne
w Niedomicach sp. z o.o.
NIP: 993-060-80-25, REGON 121146916, KRS 0000351189
ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice
tel. 14-657-50-28, 14-657-50-29
tel. kom. biuro – 505-416-808
email: biuro@gpk.niedomice.pl
www.gpk.niedomice.pl

Główne numery rachunków Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Żabnie, ul. Kilińskiego 6, 33-240 Żabno:
20 8589 0006 0290 0939 6388 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy w Niedomicach, ul. Niedomicka 48, 33-132 Niedomice:
47 8591 0100 0901 7633 0001

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.