Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Każdy z usługobiorców GPK ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego który jest widoczny na fakturach. Na ten numer należy dokonywać płatności.


Główne numery rachunków Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego:

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Żabnie, ul. Kilińskiego 6, 33-240 Żabno:

20 8589 0006 0290 0939 6388 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy w Niedomicach, ul. Niedomicka 48, 33-132 Niedomice:

47 8591 0100 0901 7633 0001