Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Nazwa zadania :

 Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowych na pomieszczenia biurowe oraz salę konferencyjną – budynek GPK w Niedomicach – Etap 1 oraz wykonanie remontu placu zlokalizowanego przy budynku GPK w Niedomicach"

 

 Załączniki:


images/Ogłoszenie nr 541823.pdf

images/siwz2019.pdf

images/Przedmiar budowlanka.pdf

images/Przedmiar parking.pdf

images/Rysunki pomocnicze.pdf

 

images/Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

images/Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc

 images/Ogłoszenie.pdf