UWAGA : Dane osobowe z formularza będą przetwarzane na warunkach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie zasadami przetwarzania danych osobowych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.