Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

 Wywóz nieczystości płynnych:

WÓZ ASENIZACYJNY 5 m3

Strefy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ilość km
w jedną stronę
od GPK

0-5

5,1-10

10,1-15

15,1-20

20,1-25

25,1-30

30,1-35

35,1-40

40,1-45

45,1-50

Cena brutto za
1 kurs

81,00 zł

95,00

105,00
 zł

113,00

130,00 

145,00

159,00

186,00

195,00

210,00

 

                                                  

 

                    

 

         

 

 

 WOZY ASENIZACYJNE 10 m3

Strefy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ilość km w jedną stronę od GPK

0-5

5,1-10

10,1-15

15,1-20

20,1-25

25,1-30

30,1-35

35,1-40

40,1-45

45,1-50

Cena brutto za
1 kurs

152,00 zł

170,00

190,00

200,00

215,00

235,00

275,00

330,00

350,00

370,00

  

Zrzut ścieków obcym beczkowozem do Przepompowni w Niedomicach:

Jednostka miary

Cena netto

1 m3

6,50 zł

 

Zaplombowania wodomierza dodatkowego do odliczania wody bezpowrotnie zużytej:

Wyszczególnienie

Cena netto

Zaplombowanie wodomierza dodatkowego

35,00 zł

 

                                                                  Usługi dodatkowe:

Wyszczególnienie

Cena netto

Czyszczenie kanalizacji urządzeniem PYTON (małym)

135,00 zł za godzinę

 

Czyszczenie kanalizacji samochodem – urządzeniem wysokociśnieniowym WUKO (dużym)

155,00 zł za godzinę +

3,50 zł za 1 km dojazdu

Usługa kamerą inspekcyjną

100,00 zł za godzinę

Udrożnianie rur urządzeniem ze żmijką MAXI POWER

80,00 zł za godzinę

                               Zapraszamy do korzystania z naszych usług!